Disclaimer

U bent hier

Disclaimer

AFSTANDSVERKLARING

De informatie op deze website werd met de grootste zorg samengesteld. ISUZU Benelux NV behoudt zich echter het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan modellen, designs, technische specificaties, afbeeldingen en andere informatie op deze website. Geen rechten kunnen op welke manier dan ook worden ontleend aan de inhoud van de website van ISUZU Benelux NV.

COPYRIGHT

Alle productafbeeldingen, teksten, software en andere materialen op de site zijn eigendom van ISUZU Benelux NV. Ze mogen niet worden gereproduceerd of opgeslagen, tenzij wanneer nodig om de online pagina te bekijken. Het is verboden om materialen van deze website te kopiëren, te verspreiden of door te sturen zonder de schriftelijke toestemming van ISUZU Benelux NV.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

ISUZU Benelux NV verzamelt geen persoonlijke informatie, tenzij deze op vrijwillige basis wordt doorgegeven. Bezoekers die een aanvraagformulier invullen of een e-mail versturen, geven ISUZU Benelux NV automatisch de toelating om zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marketingdoeleinden.

BTW-TARIEF

Tenzij anders vermeld, zijn de vermelde prijzen op de website altijd inclusief de in België (21%) en Luxemburg (17%) geldende BTW-tarifering.