OOG VOOR HET MILIEU 

ISUZU werkt mee aan een betere wereld en een beter milieu. ISUZU spitst zich toe op het ontwikkelen van schone en zuinige motoren. Het hele proces staat in het teken van het milieuverantwoord verwerken van afval. Ook bij de keuze van de materialen wordt rekening gehouden met hun toekomstige recyclage, onderdelen worden gemerkt zodat ze juist kunnen verwerkt worden.

INLEVEREN VAN VOERTUIGEN NA DE NUTTIGE LEVENSDUUR